Varför lyssnar inte regeringarna på SKL

Samtidigt som vi står inför uppenbara utmaningar är det viktigt att också ta vara på det som är bra. Faktum är att Sverige ligger i topp när Migration Policy Index (Mipex) mäter nyanländas rättigheter och möjligheter i 38 länder. Sverige rankas till exempel högst inom arbetsmarknads- och utbildningsområdet, vilket visar att Sverige i ett internationellt perspektiv ligger långt framme.

Read more...

LOADING

New results of MIPEX
(2014-2020)

We are pleased to announce that the new results of MIPEX (2014-2020) will be published by the end of 2020. MIPEX 2020 will include 52 European and non-European countries: Australia, Brazil, Canada, China, EU28, India, Japan, Mexico, US and much more. Stay tuned!