Úspěšná integrace migrantů v Evropě: stejný cíl, různé recepty

Migrant Integration Policy Index (MIPEX) je interaktivní nástroj k posouzení, srovnávání a zlepšování integrační politiky. Srovnává integrační politiky 38 zemí v Evropě a severní Americe. Pomocí 167 ukazatelů hodnotících přístup vlád k integraci MIPEX sestavuje vícerozměrný obraz o možnostech přistěhovalců zapojit se do společnosti, hodnotí politiky a jejich zavádění do praxe a zjišťuje, zda jsou všem zaručena stejná práva, povinnosti i příležitosti.

Read more...

LOADING

New results of MIPEX
(2014-2020)

We are pleased to announce that the new results of MIPEX (2014-2020) will be published by the end of 2020. MIPEX 2020 will include 52 European and non-European countries: Australia, Brazil, Canada, China, EU28, India, Japan, Mexico, US and much more. Stay tuned!