Trečiųjų šalių piliečių integracijos strateginis dokumentas

Projekto trukmė: 2014 04 01–2015 03 31

Projekto vadovas: Karolis Žibas

Projekto vykdytojai: Lietuvos socialinių tyrimų centro Etninių tyrimų institutas (projekto koordinatorius), Lygių galimybių plėtros centras, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Draugija, „Diversity Development Group“, Socialinių-edukacinių iniciatyvų centras PLIUS, Socialinės partnerystės fondas Magnum Bonum.

Projekto finansavimas: Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai  2013 m. metinė programa.

Projekto tikslas – parengti trečiųjų šalių piliečių integracijos politikos strateginį dokumentą. Atsižvelgiant į 1) integracijos politikos strategijos Lietuvoje nebuvimą ir didelį tokio pobūdžio dokumento poreikį, 2) Lietuvos Respublikos Vyriausybės įsipareigojimus iki 2014 m. parengti migracijos politikos gaires, 3) buvusių politinių dokumentų, reglamentuojančių imigracijos ir migrantų integracijos procesus, turinį ir 4) migracijos bei migrantų integracijos politikos kūrimo/įgyvendinimo patirtis ES, projekte sudaromas ilgametę patirtį migracijos ir migrantų integracijos procesuose turinčių organizacijų konsorciumas, įsipareigojantis parengti trečiųjų šalių piliečių integracijos politikos strateginį dokumentą.

Lietuvos socialinių tyrimų centro Etninių tyrimų institutas parengs situacijos analizę, kurios pagrindu bus teikiamos rekomendacijos ir siūlymai migrantų integracijos politikos kūrimui ir įgyvendinimui, tarptautinės migracijos ir migrantų integracijos procesų stebėsenai. Šių rekomendacijų pagrindu migrantų integracijos strateginiame dokumente bus formuojamos ilgalaikės ir trumpalaikės migrantų integracijos priemonės (priemonių paketai) makro lygmenyje.

Viešoji įstaiga „Diversity Development Group“ parengs institucinę migrantų integracijos politikos analizę, kuri leis pateikti rekomendacijas ir konkrečius siūlymus migrantų integracijos infrastruktūros plėtrai nuo vietos lygmens iki tarptautinio bendradarbiavimo. Institucinė analizė ir rekomendacijos leis efektyvinti tarp-sektorinį valstybinių institucijų ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimą bei numatyti tarp-sektorinio bendradarbiavimo gaires.

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija parengs teisinę migrantų integracijos studiją, kuri leis kontekstualizuoti nacionaliniame lygmenyje vykstančius migrantų integracijos procesus. Šios analizės pagrindu bus nustatytos problemiškos sritys, reikalaujančios intervencijos teisėkūros lygmenyje ir administracinių praktikų koregavimo, bei suformuluoti siūlymai (rekomendacijos) siejant jas su Migrantų integracijos politikos indeksu (www.mipex.eu).

Viešoji įstaiga „Socialinės partnerystės fondas Magnum Bonum“ administruos konsorciumo veiklą, bus atsakinga už finansinę projekto įgyvendinimo dalį ir, kartu su viešąja įstaiga „Lygių galimybių plėtros centru“ parengs lygių galimybių studiją, kurią, atsižvelgiant į Lietuvoje vyraujančią imigracijos struktūrą, migrantų integracijos problematiką ir institucinių mechanizmų tinklą, adaptuos strateginiam dokumentui.

Socialinių-edukacinių iniciatyvų centras PLIUS, atsižvelgdamas į ilgalaikę tiesioginio darbo su migrantais (trečiųjų šalių piliečiais) patirtį, parengs trumpalaikių ir ilgalaikių integracijos priemonių teikimo studiją (modulį), kuri migrantų integracijos strateginiame dokumente leis tiksliai įvardyti integracijos priemonių poreikį skirtingoms imigrantų grupėms tiek pagal socialines ir demografines charakteristikas, tiek pagal teisinį statusą.

BAIGIAMOJI PROJEKTO KONFERENCIJA:

Lietuvos socialinių tyrimų centro Etninių tyrimų institutas, bendradarbiaudamas su Lygių galimybių plėtros centru, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Draugija, „Diversity Development Group“, Socialinių-edukacinių iniciatyvų centru PLIUS ir Socialinės partnerystės fondu Magnum Bonum, maloniai kviečia Jus, Jūsų įstaigos ir pavaldžių institucijų darbuotojus į baigiamąją projekto „Trečiųjų šalių piliečių integracijos strateginis dokumentas“ (pagal Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai 2013 m. metinę programą) konferenciją 2015 m. gegužės 25 d.

Registruotis galite iki gegužės 22 d. elektroniniu paštu contact@magnumbonum.lt

Dėl papildomos informacijos galite kreiptis el. paštu contact@magnumbonum.lt

arba telefonu 8 606 97727.

Click here to download the programme

 

LOADING

New results of MIPEX
(2014-2020)

We are pleased to announce that the new results of MIPEX (2014-2020) will be published by the end of 2020. MIPEX 2020 will include 52 European and non-European countries: Australia, Brazil, Canada, China, EU28, India, Japan, Mexico, US and much more. Stay tuned!