Swój czy obcy?

Rzeczpospolita zajmuje dalekie miejsce w indeksie MIPEX (Migrant Integration Policy Index), którego wartość jest podstawą porównań polityki integracyjnej w krajach Unii Europejskiej, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Szwajcarii i Norwegii. Czy wszyscy cudzoziemcy powinni w pełni uczestniczyć w życiu politycznym zaraz po przyjeździe do kraju emigracji? A jaki sens ma obywatelstwo? Co najbardziej utrudnia imigrantowi życie w RP?

Read more... 

LOADING

New results of MIPEX
(2014-2020)

We are pleased to announce that the new results of MIPEX (2014-2020) will be published by the end of 2020. MIPEX 2020 will include 52 European and non-European countries: Australia, Brazil, Canada, China, EU28, India, Japan, Mexico, US and much more. Stay tuned!