Sverige Radio: Sverige bäst på lagstiftad integration

Sverige är bäst i Europa när det gäller lagstiftning som skyddar invandrares rättigheter, visar en ny stor internationell studie. Sverige får samtidigt kritik för sin skärpta lag för anhöriginvandring...

Sverige får 100 poäng av 100 möjliga när det gäller invandrares rättigheter på arbetsmarknaden, i den stora integrationsstudien Mipex som presenterades i Bryssel i dag.
Här jämförs lagstiftningen i 31 länder i Europa och Nordamerika när det gäller invandrares rättigheter inom sju politikområden, såsom utbildning, familjeåterförening, antidiskriminering och möjlighet till medborgarskap.
Sämst totalpoäng får länder som Lettland, Cypern och Slovakien, medan Sverige får det högsta genomsnittliga indexet, 83 på en 100-gradig skala....
Read more

LOADING

New results of MIPEX
(2014-2020)

We are pleased to announce that the new results of MIPEX (2014-2020) will be published by the end of 2020. MIPEX 2020 will include 52 European and non-European countries: Australia, Brazil, Canada, China, EU28, India, Japan, Mexico, US and much more. Stay tuned!