Ocena polskiej polityki integracyjnej wg wskaźników MIPEX

Polska nadal tworzy przed migrantami więcej barier niż możliwości w dostępie do podstawowych sfer życia publicznego, takich jak edukacja, rynek pracy, służba zdrowia czy obywatelstwo – wynika z najnowszego indeksu MIPEX czyli Migrant Integration Policy Index, który mierzy otwartość polityk migracyjnych w krajach Unii Europejskiej, ale także w USA, Kanadzie, Australii czy Japonii.

Czytaj więcej...

 

LOADING

New results of MIPEX
(2014-2020)

We are pleased to announce that the new results of MIPEX (2014-2020) will be published by the end of 2020. MIPEX 2020 will include 52 European and non-European countries: Australia, Brazil, Canada, China, EU28, India, Japan, Mexico, US and much more. Stay tuned!