Mýty o slovenskom školstve (VIII): Slovensko prijíma dostatok zahraničných vysokoškolákov, vysokoškolských učiteľov a vedcov

Treba však poznamenať, že zahraniční absolventi VŠ môžu prispievať prijímajúcej krajine len ak im táto vytvorí podmienky v nej zostať. Slovensko však takouto krajinou nie je, keďže má 34. najhoršou integračnú politikou pre cudzincov z 38 hodnotených krajín vyspelého sveta6.

 

LOADING

New results of MIPEX
(2014-2020)

We are pleased to announce that the new results of MIPEX (2014-2020) will be published by the end of 2020. MIPEX 2020 will include 52 European and non-European countries: Australia, Brazil, Canada, China, EU28, India, Japan, Mexico, US and much more. Stay tuned!