Migrante v družbo najbolje vključujeta Švedska in Portugalska

V Evropi je bilo pred začetkom begunske krize 20 milijonov priseljencev iz držav, ki niso članice EU. To je vsega štiri odstotke Evropejcev. Njihova vključenost v družbo pa je odvisna od države, v kateri so nastanjeni. Čeprav se na vrhu seznama želenih destinacij beguncev in migrantov vedno znova pojavlja Nemčija, je zadnji indeks politike integracije migrantov (MIPEX) pokazal, da sta Portugalska in Švedska najboljši evropski državi, kar zadeva integracijo. Na zadnjem mestu se je znašla Latvija, Slovenija pa je ostala na 27. mestu med 38 državami. 

Read more...

LOADING

New results of MIPEX
(2014-2020)

We are pleased to announce that the new results of MIPEX (2014-2020) will be published by the end of 2020. MIPEX 2020 will include 52 European and non-European countries: Australia, Brazil, Canada, China, EU28, India, Japan, Mexico, US and much more. Stay tuned!