KUI HÄSTI SUUDAB EESTI VÄLISPÄRITOLU INIMESI LÕIMIDA?

Pagulaste vastuvõtmise arutelus on üheks võtmesõnaks olnud võimekus. Selle arvutamine matemaatilise tehtega, arvestades protsente Euroopa Liidu elanikkonnast või SKTst, pole kuigi loogiline. Pigem loevad muud faktorid, nende hulgas see, kui hästi läbimõeldud on riigi poliitikad ja seadused sisserändajate lõimimiseks. Kuigi pagulased (ja muud uus-sisserändajad) on teises olukorras kui pikaajalisest elanikest mitte-kodanikud, toimib Eesti lõimimispoliitika suures plaanis samade põhimõtete alusel. Seega mõjutab Eesti varjupaiga- ja sisserändepoliitikat siia täna saabuvate inimeste suhtes ka see, milline on meie lõimimispoliitika siin pikaajaliselt elavate välispäritoluga inimeste suhtes.

Loe edasi...

LOADING

New results of MIPEX
(2014-2020)

We are pleased to announce that the new results of MIPEX (2014-2020) will be published by the end of 2020. MIPEX 2020 will include 52 European and non-European countries: Australia, Brazil, Canada, China, EU28, India, Japan, Mexico, US and much more. Stay tuned!