Burunďan na Slovensku: Európa je pre nás raj

 

Zvykol som si, že sa na mňa pozerajú akoby som bol z Marsu

 

O tom, ako pristupuje štát k cudzincom, ktorí sa objavia v našej krajine vypovedá napríklad index politík integrácie migrantov (MIPEX). Slovensko sa podľa neho umiestnilo na 34. mieste z 38 krajín. Porovnávajú sa pritom integračné politiky v 38 krajinách Európy a Severnej Ameriky. Vyhodnocujú sa indikátory ako sú pracovný trh, zjednotenie rodiny, vzdelávanie, politická participácia, podmienky na dlhodobý pobyt a ďalšie.

A čo samotní občania? Posledný prieskum na tému utečencov urobila agentúra TNS Slovakia pre Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied minulý október. Z neho vyplýva, že polovica Slovákov je za pomoc utečencom len v nevyhnutných prípadoch. 

 

Read more...

LOADING

New results of MIPEX
(2014-2020)

We are pleased to announce that the new results of MIPEX (2014-2020) will be published by the end of 2020. MIPEX 2020 will include 52 European and non-European countries: Australia, Brazil, Canada, China, EU28, India, Japan, Mexico, US and much more. Stay tuned!