Novini: БГ е на 27-мо място по достъп на имигрантите до гражданство

На 20 април в София ще се проведе конференциятаБългария в индекса за политики на интеграция на мигранти MIPEX.България за първи път участва в индекса MIPEX, който сравнява и съпоставя интеграционните политики на 31 държави в Европа и Северна Америка.Read more

LOADING