Novini: БГ е на 27-мо място по достъп на имигрантите до гражданство

На 20 април в София ще се проведе конференциятаБългария в индекса за политики на интеграция на мигранти MIPEX.България за първи път участва в индекса MIPEX, който сравнява и съпоставя интеграционните политики на 31 държави в Европа и Северна Америка.Read more

LOADING

New results of MIPEX
(2014-2020)

We are pleased to announce that the new results of MIPEX (2014-2020) will be published by the end of 2020. MIPEX 2020 will include 52 European and non-European countries: Australia, Brazil, Canada, China, EU28, India, Japan, Mexico, US and much more. Stay tuned!