Darik: България в дъното на класация за интеграция на мигрантите

България е на 26-то място сред 31 държави от Европа и Северна Америка в класация, показваща нивото на интеграция на имигранти. Това бе съобщено на конференция, организирана от Институт „Отворено общество”, Британския съвет и Групата за миграционна политика. Read more

LOADING

New results of MIPEX
(2014-2020)

We are pleased to announce that the new results of MIPEX (2014-2020) will be published by the end of 2020. MIPEX 2020 will include 52 European and non-European countries: Australia, Brazil, Canada, China, EU28, India, Japan, Mexico, US and much more. Stay tuned!