Bulgarian Helsinki Committee: България – спирка "Без надежда" по пътя на бежанците

България е класирана на 26-то място от общо 31 страни в индекса за интеграция на имигрантите (Migrant Integration Policy Index - MIPEX), измерван по програма на Британския съвет.Според изследването един от най-сериозните проблеми е достъпът до гражданство, България е една от малкото страни, които изискват чужденците да се откажат от собственото си гражданство, за да вземат българско. Ниски са показателите и за достъпа до образование, участие в политическите процеси...Одобрените бежанци пък намират интеграционната програма от 6 месеца, осигурявана от държавата, за крайно недостатъчна. До нея имат достъп само хората, които са в столицата. Само включените в програмата пък имат право на помощи за квартира и храна – между 300 и 450 лв. (или 160-230 евро). Дори и тази помощ държавата може да даде на около 100 души годишно. Курсовете за професия са само за фризьори, ширачки и козметички, ядосва се още Линда.Според MIPEX съседна Румъния, която чака присъединяване към Шенген заедно с България, също е назад в класацията – 21-во място. Тя е доста по-напред от България по мобилност на достъпа до пазара на труда и малко по-напред по достъпа до националност.Попадналите в Румъния кандидати за бежанци за разлика от тези в България, биват настанени в домове с отворен режим. Достъп до местата за подслон имат всички желаещи, няма хора, на които им се налага да живеят по улиците.В Румъния има и предвиден статут на толерантност за тези, които не могат да бъдат депортирани.Засега на Румъния й е лесно да осигурява добър прием за бежанците – кандидатите за защита са под 1000 на година, а хората, на които се дава статут са около 100...Read more

LOADING