България в Индекса за политиките на интеграция на мигранти

Conference - Bulgaria in the Migration Integration Policy Index III to take place on 20 April in Sofia, Bulgaria
Draft programme: 

20th of April 2011, (Wednesday)
 

10.00-10.30

Registration

10.30-11.15

Opening remarks 
Georgi Stoychev, Executive Director
Open Society Institute Sofia
Tony Buckby 
Director, British Council, Bulgaria
Zinaida Zlatanova, Head of EU Commission in Bulgaria (tbc)
Tsvetan Tsvetanov
Vice Prime Minister and Minister of Interior Affairs (tbc)
Moderator: Georgi Stoychev

11.30-11.45

Coffee break

11.15-12.30

Panel 1: Migration Integration Policy Index III
Overall results and methodology 
Thomas Huddleston, Migration Policy Group
Bulgaria results
Zvezda Vankova, Law Programme, Open Society Institute Sofia
Romania Results
Iris Alexe, Migration and Development Programme, „Soros“ Foundation, Romania
Expert, Ministry of Labour and Social Policy  (tbc) 
Q&A
Moderator: Ivanka IvanovaLaw Programme Director, Open Society Institute Sofia

12.30-13.30

Lunch

13.30- 15.00

Panel 2: Ani-discrimination
Panel speakers:
Krassimir Kanev, Chairperson of the Bulgarian Helsinki Committee
Konstantin Penchev, Ombudsman of Republic of Bulgaria (tbc)
Expert, Ministry of Justice (tbc)
Representative of the Immigrant community
Discussions 
Moderator: Zvezda Vankova, Law programme, Open Society Institute Sofia 

15.00-15.15

Coffee break

15.15 – 17.00

Panel 3: Education
Panel speakers:
Prof. Plamen Makariev, Sofia University „St. Klimen Ohridski“
Assoc. prof. Siika Chavdarova - Kostova, Sofia University „St. Klimen Ohridski“
Expert, Ministry of Education, Youth and Science (tbc)
Representative of the Immigrant community
Discussions and closure
Moderator: Ivanka IvanovaLaw Programme Director, Open Society Institute Sofia

17.00

Cocktail and concert by Iraqi musician

Information about the MIPEX in Bulgarian:

Най-проблемните области по отношение на интеграцията на имигранти от трети страни в България са ограничения достъп до образование, гражданство и възможности за политическо участие. Това показват резултатите от новото изследване, публикувано днес от Британския съвет и Групата за миграционна политика в партньорство с Институт "Отворено общество" – София.
Индексът за политиките на интеграция на мигранти (MIPEX: www.mipex.eu) сравнява и съпоставя интеграционните политики на 31 държави в Европа и Северна Америка. България и Румъния са включени в индекса за първи път. България е класирана на 26-то място, като нейните политики за интеграция на имигранти са оценени като умерено благоприятни.
Най-положително са оценени българските национални политики за интеграция на имигрантите в областите, които са регулирани от Европейското право – защита от дискриминация, статут на дългосрочно пребиваване и събиране на семейството.
България обаче е класирана на предпоследно място по показателя образование, като след нея е само Унгария. България е на едно от последните място и по отношение на достъпа на имигрантите до гражданство, както и по отношение на достъп до трудовия пазар.
Още подробности за изследването можете да прочетете тук.
С индекса MIPEX се сравняват и класират резултатите на държавите по 148 показателя за политиките. Той предоставя обективни и сравними данни, представени в ръководство и интерактивен онлайн инструмент, които имат за цел да помогнат на тези, които установяват политиките, на застъпниците от гражданското общество и изследователите да оценят, сравнят и подобрят интеграцията.


Source

LOADING

New results of MIPEX
(2014-2020)

We are pleased to announce that the new results of MIPEX (2014-2020) will be published by the end of 2020. MIPEX 2020 will include 52 European and non-European countries: Australia, Brazil, Canada, China, EU28, India, Japan, Mexico, US and much more. Stay tuned!