Проект „камПания новите граждани” BG EIF 2012/01-03.03

Като най-проблемни области по отношение на интеграцията на имигранти от трети страни в България, MIPEX оцени ограничения достъп на граждани на трети страни до образование, гражданство и възможности за политическо участие. Две години след оценката на MIPEX, с колегите от Институт “Отворено общество” - София направихме неофициална оценка на българските интеграционни политики и достигнахме до извода, че хармонизирането на националното законодателство с достиженията на правото на ЕС остава основната движеща сила за промяна.
Read more...

LOADING